Jaarverslag 2016-2017

IJSVERENIGING LEKKERKERK
VERSLAG SEIZOEN 2016 – 2017
Op vrijdag 25 november 2016 hield de vereniging haar algemene ledenvergadering in het
clubhuis aan de Weidelaan 55 te Lekkerkerk.
Dit jaar bestaat de IJsvereniging 75 jaar.
Het is gebeurd dit jaar, we hebben geschaatst op de baan, eindelijk weer na drie jaar is
het gelukt.
Zondag 22 januari is de IJsbaan na veel vijven en zessen open gegaan voor alle leden vanaf
10.30 uur, eerst was de bedoeling alleen voor de jeugdleden, maar daarna gelukkig
besloten voor alle leden. Wat een drukte en wat een topdag.
26 januari is de baan open geweest en 27 januari ook tot ongeveer 14.00 uur, daarna ging
het niet meer en is er besloten de baan te sluiten. Helaas daarna geen voldoende
vorstperiode meer gehad en was de pret over.
Zonder verdere vorst van betekenis konden wij eind februari de ijsbaan weer leeg laten
lopen.
De ijsbar is op een aantal dagen open geweest, tijdens een aantal zomeractiviteiten.
Gedurende de zomer werd er door onze vrijwilligers ook weer volop gewerkt aan allerlei
dingen. Op woensdagmorgen is daarvoor de wekelijkse klus-ochtend, onder andere het
grasmaaien is onderdeel van de woensdagmorgen activiteiten. Ook zijn er een aantal
schilderwerkzaamheden aan het pand uitgevoerd.
Het bestuur vergaderde 7 keer. Regelmatig wordt overlegd met SVN; deze samenwerking
verloopt goed.
Al met al is het een prima jaar geweest en gelukkig hebben we drie dagen ijsplezier gehad,
hopelijk worden het volgend jaar nog meer dagen.
Peter Ranke, secretaris IJsvereniging Lekkerkerk.