Jaarverslag IJsvereniging Lekkerkerk 2020-2021

Jaarverslag 2020 – 2021:
2020:

 • De 1e bestuursvergadering was op 6 januari, de 1e keer zonder Arie den Besten.
 • 2 januari was de nieuwjaarsreceptie, deze was weer erg gezellig.
 • Het vlonder van het juryhuis is vervangen.
 • 15 januari is het water op de baan gezet.
 • 26 februari is er geschaatst op de schaatsbaan van Rotterdam, er zijn in totaal 92 mensen mee geweest.
 • 5 mei zou er een optocht zijn voor 75 jaar vrijheid, deze is helaas niet doorgegaan.
 • 16 mei zou er een festival (75 jaar bevrijding) plaatsvinden op het ijsterrein, deze is helaas ook niet doorgegaan. Dit festival gaat nu 2 juli 2022 plaatsvinden. De ijsvereniging wordt hiervoor benaderd om te helpen (betaald).
 • Wim van Herk heeft het bestuur op 5 oktober meegenomen in de plannen voor het realiseren van de wielerbaan Weydehoeck.
 • Er zijn diverse overleggen geweest met de KNSB omtrent Covid-19.
 • De contributie is voor het eerst op de nieuwe manier binnengehaald (kaartjes door de brievenbus met het verzoek het bedrag over te maken) vanwege Covid-19.
 • Helaas is de algemene ledenvergadering van dit jaar komen de vervallen.
 • Er is een brandje geweest in het pomphuisje, gelukkig valt de schade mee. Piet Mak, Cees den Besten en Peter van den Berg hebben de schade hersteld, waarvoor dank!
 • Er wordt druk nagedacht over een beleidsplan Corona, dit plan (routing en organisatie IJsbaan Lekkerkerk tijdens Corona + corona protocol) wordt ingediend bij de gemeente en wordt goedgekeurd, mocht er ijs komen kan de baan open onder bepaalde restricties.
 • Er zijn ook diverse overleggen geweest met SVN, verenigingen die gebruik maken van de Weydehoeck en de IJsvereniging over het accommodatiebeleid vanuit de gemeente.
 • Met het geld van de Rabobank Clubsupport is er een nieuwe laptop aangeschaft voor tijdwaarneming, administratie en de boekhouding van de ijsvereniging.
 • 2021:
 • Omdat er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie wordt gehouden is er besloten een attentie te geven aan de commissarissen.
 • Van Kooten metselwerken heeft 10 schaatshulpjes gesponsord, hartelijk dank nog daarvoor!
 • Er is in 2021 vier keer vergaderd door het bestuur.
 • De baan is open geweest van 11 t/m 14 februari, het is allemaal erg goed gelopen ondanks Corona, het ingediende plan heeft goed gewerkt. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen.
 • Van de heer J. Van der Laan hebben wij prachtige schilderijen gekregen van Lekkerkerk, deze zijn te bewonderen in de bestuurskamer, want daar hebben we ze opgehangen. Nogmaals dank voor de schilderijen.
 • Op 14 november 2021 is helaas Wout van Alphen overleden.
 • Met het geld van de Rabobank Clubsupport zijn vijf nieuwe (inklapbare) zitbanken aangeschaft.
 • De contributie is voor de 2e keer op de nieuwe manier binnengehaald (kaartjes door de brievenbus met het verzoek het bedrag over te maken). Deze manier wordt de komende jaren voortgezet.