Jaarverslag IJsvereniging Lekkerkerk 2020-2021

Jaarverslag 2020 – 2021:
2020:

 • De 1e bestuursvergadering was op 6 januari, de 1e keer zonder Arie den Besten.
 • 2 januari was de nieuwjaarsreceptie, deze was weer erg gezellig.
 • Het vlonder van het juryhuis is vervangen.
 • 15 januari is het water op de baan gezet.
 • 26 februari is er geschaatst op de schaatsbaan van Rotterdam, er zijn in totaal 92 mensen mee geweest.
 • 5 mei zou er een optocht zijn voor 75 jaar vrijheid, deze is helaas niet doorgegaan.
 • 16 mei zou er een festival (75 jaar bevrijding) plaatsvinden op het ijsterrein, deze is helaas ook niet doorgegaan. Dit festival gaat nu 2 juli 2022 plaatsvinden. De ijsvereniging wordt hiervoor benaderd om te helpen (betaald).
 • Wim van Herk heeft het bestuur op 5 oktober meegenomen in de plannen voor het realiseren van de wielerbaan Weydehoeck.
 • Er zijn diverse overleggen geweest met de KNSB omtrent Covid-19.
 • De contributie is voor het eerst op de nieuwe manier binnengehaald (kaartjes door de brievenbus met het verzoek het bedrag over te maken) vanwege Covid-19.
 • Helaas is de algemene ledenvergadering van dit jaar komen de vervallen.
 • Er is een brandje geweest in het pomphuisje, gelukkig valt de schade mee. Piet Mak, Cees den Besten en Peter van den Berg hebben de schade hersteld, waarvoor dank!
 • Er wordt druk nagedacht over een beleidsplan Corona, dit plan (routing en organisatie IJsbaan Lekkerkerk tijdens Corona + corona protocol) wordt ingediend bij de gemeente en wordt goedgekeurd, mocht er ijs komen kan de baan open onder bepaalde restricties.
 • Er zijn ook diverse overleggen geweest met SVN, verenigingen die gebruik maken van de Weydehoeck en de IJsvereniging over het accommodatiebeleid vanuit de gemeente.
 • Met het geld van de Rabobank Clubsupport is er een nieuwe laptop aangeschaft voor tijdwaarneming, administratie en de boekhouding van de ijsvereniging.
 • 2021:
 • Omdat er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie wordt gehouden is er besloten een attentie te geven aan de commissarissen.
 • Van Kooten metselwerken heeft 10 schaatshulpjes gesponsord, hartelijk dank nog daarvoor!
 • Er is in 2021 vier keer vergaderd door het bestuur.
 • De baan is open geweest van 11 t/m 14 februari, het is allemaal erg goed gelopen ondanks Corona, het ingediende plan heeft goed gewerkt. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen.
 • Van de heer J. Van der Laan hebben wij prachtige schilderijen gekregen van Lekkerkerk, deze zijn te bewonderen in de bestuurskamer, want daar hebben we ze opgehangen. Nogmaals dank voor de schilderijen.
 • Op 14 november 2021 is helaas Wout van Alphen overleden.
 • Met het geld van de Rabobank Clubsupport zijn vijf nieuwe (inklapbare) zitbanken aangeschaft.
 • De contributie is voor de 2e keer op de nieuwe manier binnengehaald (kaartjes door de brievenbus met het verzoek het bedrag over te maken). Deze manier wordt de komende jaren voortgezet.

ALV 2022 Uitnodiging

Het bestuur van de IJSVERENIGING “LEKKERKERK” nodigt de leden uit tot het bijwonen van
de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt op VRIJDAG 1 april 2022 in het
clubgebouw Weidelaan 55, 2941 RJ Lekkerkerk. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2019;
 3. Jaarverslag van het seizoen 2019 – 2021;
 4. Ingekomen stukken;
 5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie;
 6. Verkiezing kascommissie;
 7. Vaststellen contributie voor 2021 – 2022;
 8. Pauze; Presentatie Eric Jan Kooijman;
  9.Verkiezing bestuursleden en commissarissen;
  Van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar: Marinus de Jong, Peter Ranke, Peter
  van den Berg, Arie Alblas en Wilko van der Willigen.
  Van de commissarissen zijn aftredend en herkiesbaar: Nijs van Bennekum, Cees den
  Besten, Chiel van Buren, Marcel van Donk, Cees Gelderblom, Leo de Jong, Arie Kok,
  Piet Mak, Andre Ritskes, Cor van IJzeren.
 9. Rondvraag;
 10. Sluiting;
  Hierna houden wij de gratis verloting en is er gelegenheid mee te doen aan het
  gebruikelijke biljartspel.
  Namens het bestuur,
  P.A. Ranke, secretaris IJsvereniging Lekkerkerk

Lidmaatschap

 IJsvereniging “Lekkerkerk

 SEIZOEN 2022- 2023

 PRIJZEN LIDMAATSCHAP

 

JEUGD                   (ONDER DE 16 JAAR)    € 3,00  en  eenmalig  € 2,00 inschrijfkosten

 VOLWASSENEN      (16 JAAR EN OUDER) € 10,00  en eenmalig € 5,00 inschrijfkosten

TWEE TOEGANGSBEWIJZEN

ENTREE:  (DAGKAART)

JEUGD                               € 1,50         (ONDER DE 16 JAAR)

 VOLWASSENEN              € 3,50          (16 JAAR EN OUDER)