Actie in de winter
Actie in de zomer

Gaat Patrick voor Goud? Kom samen de Olympische Spelen kijken!

Wat hebben met elkaar we genoten van de zilveren race van Patrick, de sfeer in ons clubhuis was geweldig zoals we ook in het Algemeen Dagblad hebben kunnen lezen (met op de foto op de achtergrond een juichende burgemeester Cazemier).

Woensdag is de afsluiting van de ploegenachtervolging en het moet raar lopen als we Patrick niet aan de start zien staan. Voor STV Lekstreek reden om wederom met schaats liefhebbers te verzamelen in het clubhuis van IJsvereniging Lekkerkerk om daar gezamenlijk naar de halve finale en finale van de ploegenachtervolging te kunnen kijken.

Aanstaande woensdag vanaf half 12 is wederom iedereen welkom en wordt er wederom gezorgd voor een heerlijke lunch! Daarna kijken we gezamenlijk naar de halve finale en de finale van de ploegenachtervolging. Mocht je van de lunch gebruik willen maken dan graag even opgeven via de site van STV Lekstreek. De kosten voor een lunch zijn € 2,50 per persoon.

Samen de Olympische Spelen kijken

Vrijdag 9 februari zullen de Olympische Spelen van start gaan en veel leden van IJsvereniging Lekkerkerk zullen uiteraard uitkijken naar de verrichtingen van de Nederlandse schaatsers met uiteraard speciale aandacht voor ons lid Patrick Roest. Een paar van onze leden zal zelfs afreizen naar PyeongChang om Patrick daar aan te moedigen. Voor de achterblijvers heeft STV Lekstreek een leuke activiteit georganiseerd waarbij ook de leden van IJsvereniging van harte welkom zijn.
Op zondag 11 februari wordt er vanaf 7.30 uur een Olympisch ontbijt geserveerd in ons clubgebouw waarna we met z’n allen de 5000 meter voor heren kunnen kijken. Op dinsdag 13 februari mag ‘onze’ Patrick Roest de 1500 meter schaatsen! Vanaf half 12 is wederom iedereen welkom, er wordt gezorgd voor een heerlijke lunch! De kosten voor een ontbijt of lunch zijn € 2,50 per keer per persoon (alleen schaatsen komen kijken mag natuurlijk ook!).
Voor leden die willen komen kijken, graag even opgeven op de site van STV Lekstreek

Jaarverslag 2016-2017

IJSVERENIGING LEKKERKERK
VERSLAG SEIZOEN 2016 – 2017
Op vrijdag 25 november 2016 hield de vereniging haar algemene ledenvergadering in het
clubhuis aan de Weidelaan 55 te Lekkerkerk.
Dit jaar bestaat de IJsvereniging 75 jaar.
Het is gebeurd dit jaar, we hebben geschaatst op de baan, eindelijk weer na drie jaar is
het gelukt.
Zondag 22 januari is de IJsbaan na veel vijven en zessen open gegaan voor alle leden vanaf
10.30 uur, eerst was de bedoeling alleen voor de jeugdleden, maar daarna gelukkig
besloten voor alle leden. Wat een drukte en wat een topdag.
26 januari is de baan open geweest en 27 januari ook tot ongeveer 14.00 uur, daarna ging
het niet meer en is er besloten de baan te sluiten. Helaas daarna geen voldoende
vorstperiode meer gehad en was de pret over.
Zonder verdere vorst van betekenis konden wij eind februari de ijsbaan weer leeg laten
lopen.
De ijsbar is op een aantal dagen open geweest, tijdens een aantal zomeractiviteiten.
Gedurende de zomer werd er door onze vrijwilligers ook weer volop gewerkt aan allerlei
dingen. Op woensdagmorgen is daarvoor de wekelijkse klus-ochtend, onder andere het
grasmaaien is onderdeel van de woensdagmorgen activiteiten. Ook zijn er een aantal
schilderwerkzaamheden aan het pand uitgevoerd.
Het bestuur vergaderde 7 keer. Regelmatig wordt overlegd met SVN; deze samenwerking
verloopt goed.
Al met al is het een prima jaar geweest en gelukkig hebben we drie dagen ijsplezier gehad,
hopelijk worden het volgend jaar nog meer dagen.
Peter Ranke, secretaris IJsvereniging Lekkerkerk.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de IJSVERENIGING “LEKKERKERK” nodigt de leden uit tot het bijwonen van
de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt op VRIJDAG 24 november 2017
in het clubgebouw Weidelaan 55, 2941 RJ Lekkerkerk. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter;
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 november 2016;
3. Jaarverslag van het seizoen 2016 – 2017;
4. Ingekomen stukken;
5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie;
6. Verkiezing kascommissie;
7. Vaststellen contributie voor 2017 – 2018;
8. Pauze, tijdens de pauze is er een presentatie door Roel Botter over de
Krimpenerwaard;
9. Verkiezing bestuursleden en commissarissen;
Van het bestuur zijn de heren A. Alblas, en M. de Jong periodiek aftredend en
herkiesbaar.
Van de commissarissen zijn de heren M.C. van Buren, M. Van Donk, L. De Jong, A. Kok
en A. Ritskes periodiek aftredend en herkiesbaar. De heer W. Van der Willigen heeft
zich kandidaat gesteld als commissaris.
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

 

Hierna houden wij de gratis verloting en is er gelegenheid mee te doen aan het
gebruikelijke biljartspel.
Namens het bestuur,
P.A. Ranke, secretaris IJsvereniging Lekkerkerk.
Voor

Patrick Roest 2e Plaats WK

Net als de vele schaatsliefhebbers genoten we afgelopen weekend van de Nederlandse successen en wij in het bijzonder van de Lekkerkerkse topper Patrick Roest, die met 4 PR’s en een niet verwachtte 2e plaats op het WK allround in Noorwegen ons heel erg trots maakte.
Gefeliciteerd Patrick en ga zo door.
                                                              Bestuur IJsvereniging Lekkerkerk

Lidmaatschap

 IJsvereniging “Lekkerkerk

 SEIZOEN 2016 – 2017

 PRIJZEN LIDMAATSCHAP

 

JEUGD                   (ONDER DE 16 JAAR)    € 3,00  en  eenmalig  € 2,00 inschrijfkosten

 VOLWASSENEN      (16 JAAR EN OUDER) € 10,00  en eenmalig € 5,00 inschrijfkosten

TWEE TOEGANGSBEWIJZEN

ENTREE:  (DAGKAART)

JEUGD                               € 1,50         (ONDER DE 16 JAAR)

 VOLWASSENEN              € 3,50          (16 JAAR EN OUDER)

 

Open voor leden

(22 jan 2017) Het heeft deze nacht lekker gevroren, de baan is weer wat sterker. We houden het ijs goed in de gaten maar voorlopig is de baan open.

Zoals altijd is de baan de eerste dag alleen open voor leden van de ijsvereniging.