Actie in de winter
Actie in de winter
Actie in de winter

Corona Protocol IJsvereniging Lekkerkerk

Corona protocol IJsvereniging Lekkerkerk

dd. 11-12-2020; Aangepast dd. 10-02-2021

Uitgangspunten zijn:

Op dit moment zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk.

Waar mogelijk houdt iedereen 1,5 meter afstand. Maar als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het sporten de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten.

Er wordt een gezondheidscheck gedaan voor aanvang van het schaatsen. Dit gebeurt middels een instructiekaart. Hier wordt bij de ingang op gewezen. Er wordt niet geregistreerd.

De ijsbaan is toegankelijk alleen voor leden , iedereen betreed het terrein via het loket, dit om je lidmaatschapskaartje te laten zien of via een pinbetaling toegang te krijgen.

Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten, dus ook niet op de ijsbaan.

Uitgangspunt vanuit de IJsvereniging is dat er max 1 schaatser op de 40 m2 aanwezig mag zijn.

De ijsbaan is ca. 17400m2, dit houdt in dat er max. 400 schaatsers aanwezig kunnen zijn.

De KNSB hanteert zelf 1 persoon per 30m2, dit zou in houden dat er maximaal 580 schaatsers aanwezig zouden kunnen zijn!

Gezien de huidige stand en te verwachten Corona ontwikkelingen deze winter wil de IJsvereniging de max. bezetting verkleinen naar max. 300 schaatsers per tijdsblok.

De IJsvereniging gaat zoveel mogelijk spreiden er zal er dus gewerkt worden met tijdsblokken. Dit om de drukte beperkt te houden en overzicht te kunnen houden. Vol=Vol

Er zal gewerkt worden met de volgende tijdsblokken:

GEWIJZIGD N.A.V. DE AVONDKLOK

Van 10:00 uur tot 12:00 uur baan open voor alle leeftijden

Van 13:00 uur tot 17:00 uur baan open voor alle leeftijden

Van 18:00 uur tot 20:00 uur baan open voor alle leeftijden

Bij de kassa zal worden bijgehouden hoeveel mensen het ijsbaanterrein betreden.

Op het gehele terrein geldt de 1.5m afstand regel. Dit zal fysiek worden aangegeven en hier zal op worden toegezien.

Tijdens het schaatsen mogen de schaatsers niet in zogenaamde treintjes (meerdere personen dicht achter elkaar) schaatsen. Max. 2 personen.

Organisatie:

Om e.e.a. in de periode als de ijsbaan geopend is in goede banen te leiden moeten de volgende maatregelen genomen worden.

De ijsvereniging bestaat uit 7 bestuursleden en 15 commissarissen, deze 22 personen kunnen er voor zorg dragen dat er veilig en gezond geschaatst kan worden, ook in Coronatijd. In het verdere protocol wordt gesproken over personeel ijsvereniging, dit zijn dus de bestuursleden/ commissarissen.

Deze mensen zijn allemaal herkenbaar door de clubkleding (jas/trui).

De bestuursleden en commissarissen hebben ontheffing van de avondklok, daar er na sluiting nog werkzaamheden verricht moeten worden. Dit is in samenspraak met de gemeente bepaald.

Corona coördinator:

Tijdens openingstijden zijn er altijd twee corona coördinatoren aanwezig, 1 langs de kant en 1 op de ijsbaan. Deze functie wordt door de organisatie ingevuld, kan bestaan uit een commissaris of bestuurslid. Voorafgaand aan activiteiten worden deze mensen ingedeeld. Deze zijn herkenbaar aan hun oranje hesjes.

Toezicht:

Op het ijs moet er op worden toegezien, dat er geen groepsvorming plaats vind onder de schaatsers. (Niet meer dan 2 personen bij elkaar, bij eventuele verruiming kan dit weer naar 4) Dit wordt gedaan door de commissarissen, deze lopen hun ronde op de ijsbaan en spreken mensen aan wanneer nodig.

Calamiteiten:

Wanneer er calamiteiten zijn dan kunnen die met hulp van de coördinator en het personeel overal komen, de routing en de afzettingen zullen hierop ingericht worden.

Horeca:

Op het terras wordt een soort Koek en Zoopie ingericht worden. Deze Koek en Zoopie is geplaatst onder een afdak, d.m.v. een tent met open zijkanten.

Er wordt geen alcohol verkocht. Alcohol op het terrein is verboden! In de tent zullen mondkapjes gedragen moeten worden.

Dit is een TO-GO voorziening, er kan alleen wat worden opgehaald en niet worden genuttigd! Dit zal elders op het terrein gebeuren.

Er zal gewerkt worden met pinbetalingen, zoveel mogelijk contactloos. Geen contant geld.

Parkeren (auto en fiets):

Aan de Noord, Oostzijde en Zuidzijde (in de wijk) van de ijsbaan is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s.

Nabij de entree van de ijsvereniging is een grote fietsstalling.

De ervaring leert dat de meeste schaatser (uit dorp) lopend of met de fiets komen.

Loopplan/ routing:

Er is een routeplan gemaakt, uitgangspunt hierbij is dat er zo min mogelijk kruisingen plaatsvinden, dit routeplan moet er voor zorgen dat een iedere sporter de 1,5 meter kan aanhouden.

Zie voorbeeld route plan in de bijgevoegde bijlage.

Kleedruimten:

De kleedruimten mogen niet gebruikt worden.

Sanitair:

De looproute naar de sanitaire voorzieningen moeten duidelijk worden aangegeven en gescheiden zijn. Let op, max. 1 pers. per keer het toilet in, dit zal geregeld worden!! Personeel van de ijsbaan houdt hier toezicht op. Daarnaast wordt de optie van een buitentoilet (urinoir-zuil) onderzocht.

De toiletten zullen conform schema om het uur schoon gemaakt worden.

Doordat er zowel ’s nachts als overdag vorst is kunnen mobiele toiletten niet gebruikt en geleegd worden. Er zal dus gebruik gemaakt moeten worden van de aanwezig toiletten, dit kan langere wachttijden veroorzaken.

Kantine:

Kantine is gesloten voor publiek, geen activiteiten!

In de kantine mag maar 1 a 2 personen aanwezig zijn, dit om de koek en zoopie voorziening te bevoorraden, uitsluitend personeel.

Kassa:

Het kassahokje kan gewoon open zijn. Wel moet er met de aanwezige intercom worden gewerkt. Maximaal 1 persoon.

Er zal gewerkt worden met pinbetalingen, zoveel mogelijk contactloos. Geen contant geld.

Richtlijnen – gedragscodes:

Op, rondom en in het gebouw moet duidelijk aangegeven worden aan de bezoekers (sporters) hoe men dient te handelen. Op de bijlage (routeplan) is aangeven waar deze richtlijnen worden opgehangen. De richtlijnen zijn als bijlage toegevoegd.

Desinfectie:

Ook dienen er op diversen plaatsen desinfectie middelen aanwezig te zijn. Op de bijlage (routeplan) is aangeven waar deze desinfectiepunten worden geplaatst.

Tijdsvakken:

De ijsbaan zal dagelijks open zijn van 10:00-12:00, 13:00-17:00 en 18:00-20:00, aangepast.

Muziek:

Via een geluidinstallatie zal er op de achtergrond muziek worden afgespeeld, er wordt geen livemuziek gespeeld

Schoolschaatsen en wedstrijden:

Wedstrijden worden niet gehouden, daar dit veel bezoekers en/of toeschouwers trekt.

Schoolschaatsen kan wel.

Informatie verstrekking:

Op de website en Facebook pagina van de ijsvereniging zullen bijzonderheden worden vermeld.

Bestuur ijsvereniging Lekkerkerk

dd. 09-01-2021